Veelgestelde vragen

Veel van onze klanten hebben vragen over het inschakelen van een huishoudhulp via dienstencheques. Daarom proberen we zoveel mogelijk antwoorden te bundelen op de vragen die we vaak gesteld krijgen.

Vragen over de dienstencheques

Hoeveel kost een dienstencheque?

Een dienstencheques kost 9 euro, na belastingvermindering kost deze u in werkelijkheid nog 7,20 euro

Hoeveel hulp kan ik krijgen voor een dienstencheque?

Voor 1 dienstencheque kan je beroep doen op 1 uur huishoudelijke hulp.

Waar kan ik dienstencheques bestellen?

Dienstencheques kunnen aangekocht worden bij Sodexo. U dient zich echter eerst in te schrijven vooraleer u dienstencheques kan bestellen. Deze inschrijving is gratis en kan gebeuren via de website www.dienstencheques.vlaanderen.be. Wij ondernemen graag de nodige administratieve stappen om dit voor u te doen.

Hoe lang zijn deze dienstencheques geldig?

Een dienstencheque heeft een geldigheid van 1 jaar vanaf de aankoopdatum.

Wat doe ik met ongebruikte dienstencheques?

Indien u uw dienstencheques niet heeft kunnen opgebruiken binnen de geldigheidsperiode kan u de terugbetaling hiervan aanvragen (binnen het aankoopjaar) ofwel de dienstencheques laten omruilen met een verlengde geldigheidperiode.

Kan ik onbeperkt dienstencheques blijven bestellen?

Een gebruiker kan per kalenderjaar maximum 500 dienstencheques bestellen.  De eerste 400 dienstencheques kosten u dan 9 euro per stuk, de laatste 100 dienstencheques kosten u 10 euro per stuk.

Een gezin kan maximum 1000 dienstencheques per kalenderjaar bestellen. 800 dienstencheques aan 9 euro per stuk en 200 dienstencheques aan 10 euro per stuk.  Ieder gezinslid dat meerderjarig is mag maximaal 500 dienstencheques per kalenderjaar bestellen. Onder “gezin” wordt verstaan: ‘Alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres’.

Zijn de dienstencheques fiscaal aftrekbaar?

In het Vlaamse gewest hebt u recht op een belastingvermindering van 1,8 euro per dienstencheque op de eerste 169 dienstencheques per persoon per fiscaal jaar. Een dienstencheque van 9 euro kost u dus in werkelijkheid 7,2 euro na belastingvermindering. Indien u gehuwd of samenwonend bent en in het Vlaamse gewest woont dan geniet u allebei dezelfde belastingvermindering van 1,8 euro per dienstencheque op de 169 eerste dienstencheques die je elk in eigen naam koopt.

Kan ik mijn dienstencheques doorgeven aan familie of vrienden?

De dienstencheques staan op naam van de aanvrager en de hulp moet uitgevoerd worden op het adres vermeld op de dienstencheque.

Wie kan van dienstencheques gebruik maken?

De gebruiker kan enkel een particulier (privé-persoon) zijn. Bedrijven of ondernemingen komen hiervoor dus niet in aanmerking.

Welke diensten worden er aangeboden via dienstencheques?

Dienstencheques kunnen enkel gebruikt worden voor thuishulp met een huishoudelijk karakter (poetsen van woning en ramen, wassen en strijken, kleren herstellen, eten klaarmaken), strijken buitenshuis (in een erkende strijkcentrale), het doen van boodschappen en het vervoeren van personen met beperkte mobiliteit.

Welk soort hulp mag er niet vergoed worden met dienstencheques?

U mag geen dienstencheques gebruiken voor het vergoeden van herstellingen in huis, verbouwingswerken, schilders- of behangerswerken, tuinonderhoud, kinderopvang, het verzorgen/gezelschap houden van zieke of bejaarde personen, het verzorgen van dieren en het onderhoud van gemeenschappelijke delen (gang, trappenhallen,…) van appartementsgebouwen.

Aan wie moet ik papieren dienstencheques afgeven?

De gebruiker legt telkens het nodige aantal dienstencheques klaar bij elke prestatie zodat de huishoudhulp deze kan meenemen.

Ik heb op dit moment een poetsvrouw, maar zou liever werken met dienstencheques. Kan mijn poetsvrouw hiervoor in aanmerking komen?

Iedereen kan zich bij Propio aanmelden als huishoudhulp. Zij ontvangen dan van Propio maandelijks hun loon aangevuld met extralegale voordelen, eindejaarspremie…. Hij/zij kan dan sowieso bij u blijven werken, maar dan in een legaal statuut waarin zij ook pensioenrechten opbouwen.

Vragen over de huishoudhulp

Hoe kan ik hulp aanvragen?

U kan hulp aanvragen bij Propio op verschillende manieren.  Telefonisch: 012/44.10.10, via mail: info@propio.be of via een aanvraagformulier op onze website www.propio.be

Is het personeel verzekerd?

Het personeel dat bij u tewerkgesteld wordt is via Propio verzekerd tegen arbeidsongevallen. Bovendien zijn de klanten ook verzekerd voor eventuele materiële schade die door onze werknemers verricht zou kunnen worden in de woning. De klanten dienen dus geen enkele bijkomende verzekering af te sluiten.

Zal steeds dezelfde persoon bij mij thuis het werk komen verrichten?

Wij streven ernaar om per klant een vaste regeling uit te werken en hier ook aan vast te houden.  De duurzame vertrouwensrelatie die opgebouwd wordt tussen medewerker en klant staat voor ons centraal.  Het is echter onvermijdelijk dat door bepaalde omstandigheden (ziekte, verlof…) het kan voorvallen de de vaste persoon wordt vervangen door een collega. Uiteraard gebeurt dit enkel in samenspraak met de klant.

Hoe lang moet ik wachten vooraleer er iemand bij mij kan starten?

We bekijken samen met u de eventuele startdatum. Deze hangt af van verschillende factoren: frequentie van de hulp, de beschikbare door u gekozen dagen van de hulp, de ligging van uw woning… Aan de hand van deze factoren wordt er iemand aan u toegewezen. We komen dan eerst langs voor een bezoekje om de hulp voor te stellen en de wederzijdse verwachtingen scherp te stellen/af te toetsen

Kan ik zelf kiezen op welke dag ik hulp krijg?

Ja, u kan u zelf kiezen wanneer het u het best past. Uiteraard doen wij ons uiterste best om uw keuze te respecteren en aan uw wensen tegemoet te komen.

Hoe vaak kan ik hulp krijgen?

Het gewenste aantal hulp gebeurt in overleg met de klant in de lijn van de verwachtingen van de klant. U kan reeds beroep doen op huishoudhulp aan een minimum van 3 uren om de 2 weken.

Wat gebeurt er wanneer de huishoudhulp ziek wordt of om een andere reden niet kan komen?

Bij een onvoorziene omstandigheid (ziekteverlof, verlof wegens overmacht, omstandigheidsverlof, klein verlet,…) stelt Propio u zo snel mogelijk op de hoogte. Indien u dat wenst kan er vervanging voorzien worden. Let wel: bij een vervanging kan er een wijziging van de werkuren optreden. Wanneer uw huishoudhulp voor een langere tijd niet kan komen doen wij ons uiterste best om (indien gewenst) te zorgen voor een vaste vervanging.

Ik werk in het zwart als poetsvrouw, kan ik dan bij Propio aan de slag?

Natuurlijk! Wij ontvangen u graag op een uiterst discrete manier.  Het dienstenchequesysteem is een initiatief in het leven geroepen ter bevordering van buurtdiensten en het verminderen van zwartwerk. Wanneer u kiest voor het dienstencheque-statuut stelt u zich in regel met uw sociale zekerheid, krijgt u jaarlijks vakantiegeld en eindejaarspremie en kunt u op het einde van uw loopbaan genieten van uw opgebouwde pensioen. Wij zijn ervan overtuigd dat uw huidige klanten geen enkel bezwaar hebben als u voor dit statuut kiest, vermits zij kunnen genieten van een belastingvoordeel.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Meer informatie kan u bekomen bij Propio op het telefoonnummer 012/44.10.10 of via mail op info@propio.be