Wat kost het?

Propio
Het verbeteren van de levenskwaliteit van onze medewerkers en klanten op de eerste plaats. We voorzien een duurzame job voor onze medewerkers. We streven naar een snelle, kwalitatieve en probleemloze dienstverlening voor al onze klanten.

Propio Homeservices - Wat kost het?

Dienstencheques worden uitgegeven door het bedrijf Sodexo.

De aankoopprijs van een dienstencheque bedraagt €9 voor de eerste 400 dienstencheques die u bestelt en €10 voor de volgende 100 dienstencheques.

 Een gebruiker kan maximaal 500 dienstencheques per kalenderjaar bestellen (400 dienstencheques aan €9 en 100 dienstencheques aan €10).

 Een gezin kan maximaal 1 000 dienstencheques per kalenderjaar bestellen (800 dienstencheques aan €9 en 200 dienstencheques aan €10). Ieder gezinslid dat meerderjarig is mag maximaal 500 dienstencheques per kalenderjaar bestellen.Onder ‘gezin’ wordt verstaan “alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres”.

De hieronder vermelde categorieën mogen per kalenderjaar 2 000 dienstencheques aan €9 bestellen:

 Eenoudergezinnen,
 Gehandicapte personen,
 Ouders van minderjarige gehandicapte kinderen,
 Oudere personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten.

Op fiscaal vlak is de aankoop van dienstencheques voordelig:

 • Het bedrag dat u voor Dienstencheques betaalt, geeft u recht op een belastingvermindering.
 • Voor uitgaven gedaan:
  • vóór 1 juli 2013, is het aftrekbaar bedrag beperkt tot €2.720 per persoon en per jaar (aanslagjaar 2014, inkomsten 2013),
  • tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013, is het aftrekbaar bedrag beperkt tot €1.380 per persoon en per jaar,
  • vanaf 1 januari 2014 is het aftrekbaar bedrag beperkt tot €1.400 per persoon en per jaar.
 • Uw belastingvermindering is berekend op basis van een belastingtarief van 30%. Een dienstencheque van €9 kost in werkelijkheid maar €6,30 na de belastingvermindering.
 • Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam kopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per partner. Bijgevolg dienen beide partners elk een eigen gebruikersnummer te hebben bij Sodexo.
 • Sodexo stuurt u elk jaar op 1 april een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen.