Over Propio

Propio
Het verbeteren van de levenskwaliteit van onze medewerkers en klanten op de eerste plaats. We voorzien een duurzame job voor onze medewerkers. We streven naar een snelle, kwalitatieve en probleemloze dienstverlening voor al onze klanten.

Propio Homeservices - Actualiteit

Nieuwe bepalingen bestemd voor de gebruikers
Gepubliceerd op 15.10.2013

DIENSTENCHEQUES – NIEUWE BEPALINGEN

Aankoopprijs van een dienstencheques vanaf 1 januari 2014
Vanaf 1 januari 2014 stijgt de aankoopprijs van een dienstencheque van 8,50 € naar 9 € voor de 400 eerste dienstencheques per persoon of de 800 eerste dienstencheques per gezin per kalenderjaar. De prijs stijgt van 9,50 € naar 10 € voor elke bijkomende dienstencheque. Er kunnen per kalenderjaar maximaal 500 dienstencheques per persoon en maximaal 1000 dienstencheques per gezin besteld worden.
De inruilwaarde voor de dienstencheque-ondernemingen blijft gelijk.
Wettelijke basis: Koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, BS 26 augustus 2013.

Geldigheidsduur
Dienstencheques die aangekocht of omgeruild worden tussen 1 september 2013 en 31 december 2013 zullen een geldigheidsduur hebben tot en met 30 april 2014 voor de gebruiker. Dit betekent dat deze cheques tot 30 april 2014 kunnen gebruikt, omgeruild of terugbetaald worden, daarna niet meer.
Wettelijke basis: Koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, BS 26 augustus 2013.

Belastingvermindering dienstencheques vanaf 1 juli 2013
Het maximumbedrag waarop de belastingvermindering voor dienstencheques van toepassing is, is vanaf 1 juli 2013 beperkt tot 1.380 € (920 € niet geïndexeerd) per persoon per jaar. Het voordeel blijft onveranderd op 30 procent van de betaalde cheque. Voor 2013 is er wel voorzien in een uitzondering voor de uitgaven gedaan voor 1 juli 2013 waardoor voor deze uitgaven de belastingvermindering nog geldt tot 2.720 € (1.810 € niet geïndexeerd).
Wettelijke basis: Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, BS 1 augustus 2013.

Tevreden klanten en gelukkige werknemers, daar gaan wij voor!!

Propio Homeservices